Oferta naszej firmy przede wszystkim przeznaczona jest dla Wspólnot Mieszkaniowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu i obsłudze Wspólnot nasz zespół zajmie się Państwa nieruchomością we wszystkich najważniejszych jego aspektach.

Niektóre z elementów wchodzące w skład naszej oferty:

Obsługa administracyjna:

 • czynności związane z założeniem Wspólnoty Mieszkaniowej (nadanie numeru NIP i REGON)
 • prowadzenie bieżącej ewidencji lokali
 • przygotowywanie zestawień ofert na usługi i dostawy związane z obsługą i utrzymaniem nieruchomości
 • przygotowanie oraz obsługa zebrań Wspólnoty
 • zawieranie umów z dostawcami i innymi firmami
 • prowadzenie korespondencji w imieniu Wspólnoty
 • udzielanie właścicielom informacji związanych z zarządzaną nieruchomością
 • dyżury na nieruchomości dla mieszkańców
 • przechowywanie dokumentacji
 • opracowywanie uchwał
 • pomoc prawna poprzez współpracującą z nami kancelarie

Obsługa techniczna:

 •  prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego
 • przygotowanie planów remontowych
 • zlecanie wymaganych okresowych kontroli technicznych nieruchomości oraz urządzeń
 • bieżąca konserwacja techniczna nieruchomości
 • usuwanie skutków awarii
 • nadzór nad pracami wykonywanymi na terenie nieruchomości

Obsługa finansowo-księgowa:

 • pomoc w otwarciu rachunku bankowego dla Wspólnoty
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
 • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek i wpłat za media 
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 • przygotowywanie planu gospodarczego
 • dokonywanie rozliczeń kosztów dotyczących części wspólnych nieruchomości
 • windykacja należności